Hoe verlopen behandelingen?

Het Kennismakingsgesprek
Is een kosteloos 10 minuten gesprek, waarin de chiropractor uitleg geeft, en inschat of uw klacht kan worden behandeld met chiropractie. In dit kennismakingsgesprek wordt niet behandeld.

Anammese onderzoek
Het eerste deel van de anamnese, stelt uw chiropractor vragen over de klachten, over uw leefpatroon, uw werkzaamheden en duur van de klachten.

Het tweede deel van de anamnese volgt het lichamelijk onderzoek, met de nodige neurologische, orthopedische en chiropractische tests.
Het kan soms voorkomen dat meer onderzoek nodig is door onduidelijkheden. Denk aan onderzoek zoals röntgen of een mri scan. Heeft u recente foto`s in uw bezit, dan is het verstandig om die alvast mee te nemen bij het onderzoek. Deze kunnen later ook worden opgevraagd bij het ziekenhuis. Maar! *Opnames "Scans"met behulp van de zgn. "medimouse rugscan of spinal mouse" zijn voor ons van geen enkele waarde. (vragen hierover kunt u aan uw chiropractor stellen)

Diagnose en eventueel eerste behandeling
Bij de diagnose wordt een behandelingsplan in werking gezet, de eerste behandeling is vrijwel altijd van lichte aard om de zien hoe de patiënt op de behandeling reageert. Een behandeling doet geen pijn! het kan hooguit onaangenaam zijn. kijk anders naar een behandeling even bij de rubriek "in de media" naar een infofilm van Henk Westbroek over chiropractie

In de diagnose fase hoort u de bevindingen van uw chiropractor en de verwachtingen met chiropractie, en welke lichamelijk reacties u kunt verwachten na de behandeling. Uw chiropractor zal u zonodig tips meegeven, te denken valt aan beweging- en houdingtips vergezeld van eventuele oefeningen*.

Huisarts
De chiropractor van het Rugcentrum zal, als u het toestaat, uw huisarts inlichten over de bevindingen van de behandeling.

Pijn na een behandeling
Het komt voor dat men op een behandeling (sterk) reageert. U kunt zich achteraf moe of wat stijf voelen en/of de pijn kan zelfs toenemen, dit kan zelfs tot een paar dagen duren. Meestal is er meteen een verlichting te voelen. Maakt u zich zorgen over de reactie of blijft deze langer aanhouden? bel dan gerust naar de praktijk.

Vervolg behandeling(en)
Geen enkel mens is gelijk. Afhankelijk van de klacht en hoe u op de behandeling reageert, zal in het begin de behandeling 1 keer per week plaatsvinden (bij acute gevallen vaker) Na enkele behandelingen zal men naar 1 keer per 2-3 weken verruimen en zo verder.

Oefentherapie
Chiropractoren adviseren wel eens oefentherapie naast de behandelingen.
In het Rugcentrum bieden we vanaf 2013 de mogelijkheid van oefening ter ondersteuning van de behandeling.
In nauwe samenspraak en afstemming worden specifieke oefeningen voorgeschreven. Onze cesar/oefentherapeute begeleidt en adviseert u bij deze oefeningen. De patiëntgegevens dienen haar in de keuze van de oefeningen.

Het team van het Rugcentrum werkt voor resultaat

Zal na enkele behandelingen geen resultaat geboekt zijn, dan volgt een advies van de chiropractor. Onnodig behandelen oefenen of anders is zinloos.

Naar mobiele navigatie