Dagmar de Vogel (Oefentherapeute Mensendieck)

Van jongs af aan ben ik al gefascineerd door de verschillende lichaamshoudingen van mensen. Toen ik in aanraking kwam met Cesar/Mensendieck ontdekte ik bovendien dat een goede houding en manier van bewegen beter is voor de gezondheid waardoor mijn interesse was gewekt en een passie geboren.

Ik ben afgestudeerd aan de HBO oefentherapie Mensendieck in 1994 en werk vanaf 9 oktober a.s. in de praktijk in Bergentheim. Ik voldoe aan alle voor de beroepsgroep geldende kwaliteitseisen en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici.

Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen. Oefentherapie Cesar/Mensendieck kan deze klachten behandelen of helpen voorkomen. Oefentherapie Cesar/Mensendieck is erop gericht u bewust te maken van uw houdingen en bewegingen in het dagelijks leven. Samen met u kijk ik naar uw lichaamshouding en uw dagelijkse bewegingen. We onderzoeken de klacht in relatie tot het bewegingspatroon van het hele lichaam. Met behulp van bewegingsadviezen en middels individueel aangepaste oefeningen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd en een eventuele verstoorde spierbalans hersteld. Het is mijn passie u door inzicht in uw klachten (wat deze veroorzaakt, verergert en wat u er zelf aan kunt doen om de klacht positief te beïnvloeden) u de mogelijkheid te geven in het vervolg zelf uw klachten te kunnen voorkomen of zelfs genezen. Het doel is om op eigen wijze, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van uw lichaam en de omstandigheden, zo optimaal mogelijk te bewegen.

Word met oefentherapie uw klachten de baas!

 

Gezond bewegen kun je leren!

 

 

Naar mobiele navigatie